Kako smo pridelali 21 in pol milijard evrov novega dolga v šestih letih krize

Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS, se je na torkovi okrogli mizi ob izdaji knjige Mariane Mazzucato “Podjetniška država”, spraševala, kam je šlo tistih 24 milijard evrov povečanja javnega dolga (od 8 na 32 milijard evrov) od leta 2008 do danes. Njena teza je bila, da ta javni dolg ni šel za znanost, pač pa predvsem za socialo, povečanje plač v javnem sektorju in sanacijo bank. Resnica je nekoliko drugačna.

* Ta članek je adaptirana verzija poglavja iz moje knjige Kam je izginilo deset milijard?, kjer sem analiziral veliko povečanje javnega dolga v letih 2008-2014.

Posledice finančne in gospodarske krize so se v javnih financah pokazale na dveh področjih:

  • zmanjšana gospodarska rast, upad ustvarjenega BDP in izpad proračunskih prilivov se je ob relativno skoraj enakih proračunih odhodkih odrazil v povečanem deficitu javnih financ in to je bil osnovni razlog za potrebo po zadolževanju države in porastu javnega dolga,
  • drug razlog za potrebno zadolžitev države pa so bili kapitalski vložki države, predvsem v bančni sistem.

Zaradi obeh razlogov, se je javni dolg države v zadnjih petih letih močno povečal …več piše Bine Kordež

potovanje rezervacija  

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.