15-letnica dan pred prvim šolskim dnem vinjena na kolo