• Post category:Večer

Bruto zunanji dolg je oktobra dosegel 51,2 milijarde evrov, kar izraženo v odstotkih BDP za leto 2020 po tekočih cenah znaša 109 odstotkov in je za 2,7 milijarde evrov več kot oktobra lani. Bruto terjatve do tujine pa so znašale 52,2 milijarde evrov, tako da je neto dolg do tujine negativen v višini ene milijarde evrov, ugotavlja Banka Slovenije.

Bruto zunanji dolg je oktobra dosegel 51,2 milijarde evrov, kar izraženo v odstotkih BDP za leto 2020 po tekočih cenah znaša 109 odstotkov in je za 2,7 milijarde evrov več kot oktobra lani. Bruto terjatve do tujine pa so znašale 52,2 milijarde evrov, tako da je neto dolg do tujine negativen v višini ene milijarde evrov, ugotavlja Banka Slovenije.

V letu dni do vključno oktobra so svojo zadolženost najbolj povečali centralna banka (za 3,1 milijarde evrov) in kapitalsko povezana podjetja s tujino (za 1,1 milijarde evrov), država pa je dolg znižala (za 2,2 milijarde evrov), v najnovejši publikaciji o ekonomskih odnosih Slovenije s tujino navaja Banka Slovenije.

Zadolženost bank in preostalih sektorjev se glede na leto prej ni bistveno spremenila. Slabo polovico (46,1 odstotka) bruto zunanjega dolga pripada državnemu sektorju, medtem ko znaša delež bank in centralne banke skupaj 21,2 odstotka. Med finančnimi instrumenti prevladuje dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (40,3 odstotka) in posojilih (18,4 odstotka).

Bruto terjatve do tujine so bile oktobra z 52,2 milijarde evrov za 3,2 milijarde evrov višje kot pred enim letom. Terjatve so glede na leto prej povečali vsi sektorji razen države, najbolj pa centralna banka (za 2,3 milijarde evrov). Med instrumenti na strani terjatev prevladujejo dolžniški vrednostni papirji (32,6 odstotka) ter gotovina in vloge (32,1 odstotka), ki tako skupaj predstavljajo dve tretjini vseh bruto terjatev do tujine.

Oktobra je bil saldo kapitalskega računa skoraj izravnan, finančni račun pa je izkazoval presežek v znesku 0,6 milijarde evrov. V zadnjih 12 mesecih kapitalski račun izkazuje 0,1 milijarde evrov presežka, kar je izboljšanje glede na primanjkljaje v zadnjih letih. Saldo finančnega računa v zadnjih 12 mesecih izkazuje presežek v znesku 2,2 milijarde evrov, kar predstavlja obseg neto financiranja tujine.

Daleč največja odlivna postavka finančnega računa v tem obdobju so bile naložbe v vrednostne papirje (3,5 milijarde evrov). V oktobru letos med večjimi odlivi poleg naložb v vrednostne papirje v obsegu 0,9 milijarde evrov, ki večinoma pomenijo razdolžitev države, izstopajo še neposredne naložbe z 0,5 milijarde evrov.

V prvih 10 mesecih letos je presežek tekočega računa znašal 1,9 milijarde evrov, kar je 1,1 milijarde evrov manj kot v enakem obdobju lani. Pri tem je presežek blagovne menjave znašal 694 milijonov evrov, kar je 1,4 milijarde evrov manj kot v enakem obdobju lani, in je rezultat večjega povečanja uvoza od izvoza (uvoz se je medletno povečal za 26 odstotkov, izvoz pa za 18 odstotkov). Presežek storitvene menjave pa je v 10 mesecih znašal 1,9 milijarde evrov, kar je 12,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Presežek tekočega računa je v zadnjih 12 mesecih znašal 2,3 milijarde evrov. Tekoči račun je oktobra izkazoval presežek v znesku 217 milijonov evrov, kar je manj kot polovico tistega iz oktobra lani (505 milijonov evrov). Blagovna in storitvena menjava sta skupaj dosegli presežek v znesku 324 milijonov evrov, pri čemer v več kot teh četrtinah zaradi storitvene menjave.Delite s prijatelji:
 Poslušajte z nami ...

Tomislav Ivčić - Oprosti, što pjevam o njoj
(hrvaški pevec je umrl leta 1993 v hudi prometni nesreči, star šele 40 let)


Nedavne objave:

Prenehajte pričakovati čudeže od svojih partnerjev

Poglejte slike vedskih boginj. Kakšne so ? Kakšna energije sije iz njih ? Zagotovo lahko v njih občutite energijo zadovoljstva, moški si jih želijo, saj v ženskah obstaja želja ! Le izpolnjena ženska lahko kaj ustvari in izpolni tudi moža ter otroke. Če je sama prazna in poskuša nekaj dati moškemu, je to velika napaka, […] Več...

Kaj pa, če ni vse tako hudo in temno?

Kar se ti trenutno dogaja, ima svoj pomen in namen. Zopet se boš počutil bolje. Če ne moreš trenutno početi ničesar, samo dihaj. Ne potrebuješ nič drugega. Samo bodi. Ne bojuj se. Ne presojaj. Spusti. Poglej, kaj je lepega okoli tebe. Poslušaj tisto, kar te pomirja. Jej, kar je dobrega okusa. Naredi tisto, kar ti […] Več...

Premostite teh 15 psiholoških ovir

Vse nekoristne ideje, stvari in včasih tudi ljudje, ki so okrog nas, nas lahko vlečejo na dno, krepijo negativno energijo in celo povzročijo duševne motnje. Predse si postavljamo vse preveč psiholoških ovir. Da bi pridobili svobodo, da bi spremenili življenje na bolje, jih je treba premagati, se odpovedati negativnim miselnim vzorcem in nekonstruktivnemu razmišljanju. Za […] Več...

Negativne emocije kot vzrok raka na dojkah

Holistično zdravljenje Vse veje medicine bi morale prakticirati bolj individualni ter celosten pristop do pacienta, saj je vsak organizem povsem edinstven in neponovljiv. Tako kot je uradna medicina pozorna na anomalije na fizičnem telesu, bi morala upoštevati tudi težave na psihičnih in energetskih ravneh, saj se tam vsaka bolezen prične. Ko se pojavi na telesu, […] Več...

Čustvene bolečine ne moremo pregnati z alkoholom in opijati

Otopelost ni rešitev. Ne moremo iti skozi življenje omotični zaradi substanc, ki jo začasno potisnejo na stran. Beg v opijanje ni pravi izhod iz situacije. Bolečina nas bo slej ko prej spet dohitela in potrebovali bomo vedno več zastranitev, vedno več alkohola, drog, tablet… Na koncu bomo še bolj izmučeni, še bolj oddaljeni od sebe […] Več...

▼ ▼ ▼
 
Največje življensko darilo za TEBE in TVOJE NAJBLIŽJE je nakup ONPASSIVE pozicije
 
 
ONPASSIVE – posel, izdelki, denar – Tvoja priložnost

Več informacij in registracija:

ONPASSIVE – posel, izdelki, denar – Tvoja priložnost

▲ ▲ ▲