Esther in Jerry Hicks o naukih, s katerimi v svoje življenje pritegnete bogastvo, zdravje in srečo!