Evropska lestvica: Ljubljana glede uporabe ekstazija malo nad povprečjem, v Mariboru najbolj razširjen kanabis

Včeraj je Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami objavil rezultate evropske raziskave o vsebnosti drog v odpadnih vodah za leto 2018. V raziskavo je bilo vključenih tudi nekaj slovenskih mest.

V raziskavo so vključene analize sedmih zaporednih povprečnih dnevnih vzorcev odpadnih voda na prisotnost biomarkerjev kokaina, amfetamina, metamfetamina, ekstazija in kanabisa. Prvič so tovrstno analizo izvedli leta 2005 v Italiji. Sicer pa strokovnjaki pri opravljanju analiz ne iščejo zgolj ostankov drog, ampak tudi drugih psihoaktivnih snovi, denimo pomirjeval, alkohola in nikotina.

Ljubljana je leta 2017 v prvi četrtini držav po porabi kokaina

Rezultati raziskave so pokazali, da je največ ostankov kokaina v odpadnih vodah v mestih na zahodu in jugu Evrope, še posebej izstopajoča so mesta v Belgiji, na Nizozemskem, v Veliki Britaniji in Španiji. Pri amfetaminih podatki kažejo povečanje njihove uporabe. Našli so jih predvsem na Češkem in Slovaškem, kjer so bili prisotni že v preteklih letih, novost pa so Ciper, vzhodni del Nemčije, Španija, Švedska in Finska. Kot so zapisali v poročilu, so v raziskavi ugotovili, da uporaba kokaina in ekstazija strmo narašča ob koncih tedna.

V raziskavo so bila zajeta tudi slovenska mesta – Ljubljana, Maribor, Domžale in Kamnik. In kakšni so rezultati? Ti za leti 2017 in 2018 kažejo, da ima prestolnica med slovenskimi mesti, ki so bila vključena v raziskavo, najvišje vsebnosti biomarkerjev prepovedanih drog v Sloveniji. Ljubljana je bila leta 2017 v prvi četrtini držav po porabi kokaina in ekstazija in v spodnji polovici za amfetamin in metamfetamin.

Podatki za lansko leto kažejo, da se preostala tri slovenska mesta uvrščajo v sredino lestvice. Kot je pokazala raziskava, se Ljubljana glede uporabe ekstazija uvršča malo nad evropsko povprečje. Maribor in Domžale – Kamnik, ki sta na lestvici skupaj,  pa krepko pod povprečjem. Ljubljana in Domžale – Kamnik sta v letu 2018 pod povprečjem z vsebnostjo kanabisa. Za amfetamin in metamfetamin so vsa slovenska mesta, vključena v raziskavo, pod povprečjem.

Rezultati kažejo še, da je med prebivalci Ljubljane, Maribora, Kamnika in Domžal najbolj razširjen kanabis, na drugem mestu je kokain, amfetaminskih drog je manj.

Nedavne objave:
MasterCard - za ljudi, ki ljubijo svobodo.
 
viabuy mastercard
 
Neodvisno od vašega kredita in prihodka.