Je zaradi zavrnjene prošnje za azil do smrti zabodel kmeta in hudo ranil svetovalca?