Ključna napaka, ki jo delate pri shranjevanju vina