Možnost preživetja po srčnem zastoju je danes trikrat večja