Mrtva kokoš, ranjena gos, z gnojnico posvinjana cesta …