Neverjetna zgodba o 8-letnem šahovskem prvaku in prijaznosti ljudi okoli njega