Paviljon Davida Bowieja so promovirali z oznako posebnega pomena