Prva manjšinska vlada prvo leto dela zaključuje z visoko podporo