• Post category:Svet24

Na ministrstvu za zdravje so se odločili za ponovno in postopno uvajanje zagotavljanja nenujnih oblik zdravljenja, da se razbremeni izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotovi pretočnost bolnikov iz primarne na sekundarno raven ter čim prej zagotovi zdravstveno obravnavo tudi drugim bolnikom, če bi opustitev zdravstvenih storitev lahko vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja bolnika. Poleg tega pa poskušajo s spremembo odloka zmanjšati tudi učinek sprejetih ukrepov na podaljševanje čakalnih dob.

Ponovna uvedba dejavnosti, kot so ambulantna specialistka in diagnostika, rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, bo veljala le za bolnike, “ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja”.

Nenujne zdravstvene storitve lahko izvajajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo zagotovljene pogoje za izvedbo primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave – to vključuje zagotavljanje vseh organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev.

Navodila za sprejem in obravnavo teh bolnikov je pripravila strokovna svetovalna skupina pri ministrstvu za zdravje. Bolnike, ki ustrezajo pogojem za obisk ambulante, bo treba naročati tako, da bodo v obravnavo sprejeti posamično.

Ob tem bo moralo biti zdravstveno osebje vsak dan pred začetkom dela pregledano in opremljeno z osebno varovalno opremo, predpisano za zdravstvene delavce, ki opravljajo dejavnost z neokuženimi.

Pot do zdravnika

Svetovalna skupina je natančno opisala tudi klinično pot za sprejem bolnika. Večer pred načrtovano obravnavo bo moral zdravnik ali medicinska sestra opraviti telefonski pogovor z bolnikom. Vprašali ga bo, ali ima simptome respiratorne okužbe, kot so povišana temperatura, kašelj, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki in bolečine v mišicah ter in o morebitnem kontaktu z okuženo ali potencialno okuženo osebo.

Pregled bodo bolniku s simptomi prestavili za 14 dni in mu dali navodila za samoizolacijo. Po 14 dneh bo zdravstveno osebje preverilo trenutno situacijo. Če imajo svojci bolnika, s katerimi živijo skupaj oz. so v tesnem stiku znake respiratorne okužbe, bodo poseg prestavili za sedem dni, nato sledi telefonski klic.

Če je bolnik zdrav in ni imel stika z okuženimi oz. potencialno okuženimi osebami, pride naslednji dan na poseg oz. preiskavo. Takoj ob sprejemu bo zdravstveno osebje z njim opravilo enak pogovor kot po telefonu in ga pregledalo. Če bi se izkazalo, da je bolnik pozitiven oz. ima znake okužbe zgornjih dihal, ga bodo usmerili k osebnemu zdravniku, ki mu bo predlagal nadaljnje postopke.Delite s prijatelji:
 Oglejte si z nami ...

 

OCONNECT je orodje za HD avdio in videokonference, ki ga poganja umetna inteligenca.

OCONNECT - spoznajte nov in boljši način povezovanja.

14-dnevno brezplačno testiranje.

Registrirajte se BREZPLAČNO

ONPASSIVE programi posel denar priložnost profit O-Founders Slovenia Shop sloveniashop 

ONPASSIVE je sedaj na voljo vsem. Več informacij najdete na spletni strani ONPASSIVE, kjer se lahko registrirate in pridobite nov elektronski naslov OMAIL.

Registrirajte se BREZPLAČNO

▲ ▲ ▲