Sporočilo za današnji dan: Življenje lahko doživljaš na dva načina