‘Številne bolezni se širijo prav prek kontaminiranih rok’