Subvencionirano malico prejema več kot polovica vseh šolarjev