Težava današnje generacije je, da živi v instant svetu