Učitelj si lahko avtoriteto v predavalnici zgradi le sam