Več simptomov kaže, da se je Leonardo da Vinci soočal z motnjo pozornosti in hiperkativnosti