VIDEO: Oblasti v Valencii sporočili: ne tvegajte življenja zaradi fotografiranja; odpovejte se vožnji