• Post category:Svet24

Napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev je eno ključnih orodij za omejevanje njihovega širjenja in s tem nastanka velike gospodarske, okoljske in socialne škode, so poudarili na kmetijskem ministrstvu.

Javno službo zdravstvenega varstva rastlin so zaupali trem kmetijsko-gozdarskim zavodom in dvema inštitutoma: KGZ Maribor, KGZ Novo mesto, KGZ Nova Gorica, Kmetijskemu inštitutu Slovenije in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Pojav bolezni in škodljivcev spremljajo na podlagi meteoroloških, bioloških in drugih podatkov.

Iz meritev agrometeoroloških postaj, smiselno razporejenih po območjih Slovenije, ter z opazovanjem bolezni in škodljivcev na terenu, strokovnjaki javne službe ugotavljajo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter o tem obveščajo pridelovalce in jih usmerjajo k primernim ukrepom za obvladovanje bolezni in škodljivcev.

Ta obvestila vsebujejo informacije med drugim o vremenskih podatkih v zadnjem obdobju, razvojnih stadijih kmetijskih rastlin, pojavu in širjenju bolezni in škodljivcev ter priporočila o ukrepih varstva rastlin.

Obvestila objavljajo na spletu, dostopna pa so tudi registriranim uporabnikom agrometeorološkega informacijskega sistema, ki deluje v okviru Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na obvestila, ki jih lahko prejemajo po elektronski pošti ter na mobilni telefon, se lahko uporabniki naročijo brezplačno. Na voljo so za posamezne kategorije kmetijskih rastlin (sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, …) ali za posamezno skupino rastlin (pečkarji, koščičarji, krompir, čebulnice, …).

Modul za naročanje in pregled prognostičnih obvestil je dostopen na portalu Agromet. Trenutno ima že več kot 3600 aktivnih uporabnikov.Delite s prijatelji:
 Oglejte si z nami ...

 

OCONNECT je orodje za HD avdio in videokonference, ki ga poganja umetna inteligenca.

OCONNECT - spoznajte nov in boljši način povezovanja.

14-dnevno brezplačno testiranje.

Registrirajte se BREZPLAČNO

ONPASSIVE programi posel denar priložnost profit O-Founders Slovenia Shop sloveniashop 

ONPASSIVE je sedaj na voljo vsem. Več informacij najdete na spletni strani ONPASSIVE, kjer se lahko registrirate in pridobite nov elektronski naslov OMAIL.

Registrirajte se BREZPLAČNO

▲ ▲ ▲