Vsako listje ni primerno za zastirko in kompostiranje