ZDA se umikajo iz Sirije, a bodo na Bližnji vzhod napotile 3