“Želimo, da bi iranske oblasti sprejele ponujene roke, dokler so ponujene”